Tarkastuslautakunta, kokous 12.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Arviointikertomus 2017, luonnos 12.4.2018

ROIDno-2017-270

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Viranhaltijat ovat jatkaneet vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelua.

Tarkastuspäällikkö antaa selostuksen valmistelun tilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Lautakunta kuulee tarkastuspäällikön selostuksen ja merkitsee tiedoksi.

Lautakunnalta saatu palaute huomioidaan arviointikertomuksen valmistelussa.

Päätös

Lautakunta keskusteli asiasta ja päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi