Tarkastuslautakunta, kokous 12.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 150 §:n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.

Kaupungin eri toimielimien esityslista-​ ja pöytäkirjakäytäntöjä on yhdenmukaistettu. Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta,​ joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle. Pöytäkirja julkaistaan kokouksesta kahdeksantena päivänä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan,​ eikä pöytäkirjoja kuuluteta ilmoitustaululla. Kokouksen päättyessä ei ole erillistä päätösasiaa pöytäkirjan tarkastamisesta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan tarkastusvuorossa seuraavana oleva Anna Suomalainen. Todetaan,​ että pöytäkirjan tarkastuksen aikaraja on 19.4.2018.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi