Tarkastuslautakunta, kokous 12.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,​ jollei toimielin toisin päätä (Hallintosääntö 140 § 2. mom).

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta,​ jota on kannatettu,​ ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian,​ jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 141 § 1. mom).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Työjärjestys hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi