Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokouskäytäntöön kuuluu kokouksen yhteydessä annettava ajankohtaiskatsaus suunnitelluista tai jo toteutetuista tarkastuslautakunnalle kuuluvista asioista. On asioita, joilla voi olla merkitystä lautakunnalle silloinkin, kun asia ei edellytä erillistä käsittelyä päätösasiana. Ajankohtaiskatsauksen yhteydessä lähtökohtana on lyhyt suullinen kerronta ja sen jälkeen mahdollinen keskustelu.

-Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2019 uudesta hallintosäännöstä. Organisaatiouudistuksesta valtuusto päätti jo 11.11.2019. Päätökset tulevat vaikuttamaan tarkastuslautakunnan toiminnan järjestämiseen.

-Kaupunginhallitus käsittelee 16.12.2019 § 492 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. Ohjeet toimivat hallintosäännön ohella vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä ohjeena.  Tarkastuslautakuntaa ohjeet koskevat soveltuvin osin huomioiden mitä kuntalaissa on tarkastuslautakunnan osalta lausuttu. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.