Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Jäsenten suorittama toimielinseuranta

ROIDno-2017-1194

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan jäsenet seuraavat päätöksentekoa eri toimielimissä niin sanottujen nimikkolautakuntiensa osalta. Tarkastuslautakunta käsitteli jäsenten suorittamaa toimielinseurantaa kokouksessaan 29.10.2019 § 123 sekä 27.11.2019 § 137. Käsittely seuraavien toimielinten osalta jäi suorittamatta:

-Ympäristölautakunta & Sodankyläntien aluelautakunta / Anna Suomalainen

-Yläkemijoen aluelautakunta / Eemeli Kajula

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee selostukset ja raportoinnin jäsenten suorittamista toimielinpäätösten seurannasta. Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi jäsenten suorittamat seuraavat toimielinseurannat:
-Anna Suomalainen: ympäristölautakunta, Sodankyläntien aluelautakunta
-Mari Jolanki: perusturvalautakunta
-Petri Keihäskoski: koulutuslautakunta


Jaakko Huttunen poistui Sodankyläntien aluelautakunnan käsittelyn ajaksi kello 11:57-11:59. Mari Jolanki toimi puheenjohtajana Sodankyläntien aluelautakunnan käsittelyn ajan.