Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Lähtökohtia vuoden 2019 arviointikertomuksen laadintaan

ROIDno-2019-3149

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa lähtökohtana on valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntastrategiassa valtuusto hyväksyy kunnan pitkän aikavälin tavoitteet. Lyhempi tavoiteasetanta on seuraavaa vuotta koskevassa talousarviossa sekä suunnittelukaudelle ulottuvassa taloussuunnitelmassa. Tarkastuslautakunta on velvollinen lausumaan talouden ja toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta, mutta myös tuloksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta koko kuntakonserni huomioiden.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen arvioinnin kohde on kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus johtaa kunnan hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus johtaa myös omistusta, sillä kaupunginhallitus konsernijohdon kokoonpanossa vastaa konserniyhteisöihin kohdistuvasta omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta. Arviointi kohdentuu kaupunginhallituksen ohella myös muihin valtuuston asettamiin toimielimiin.  

Tarkastuslautakunta esittää arvioinnin tulokset kertomuksessa, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuuston tilinpäätöskokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä.

Lautakunta on valmistellut arviointia työsuunnitelmansa mukaisesti. Lautakunta on jäsentensä välityksellä seurannut toimielimien päätöksentekoa ja tavoitteiden saavuttamista. Taloutta ja toimintaa todentavat vuotta 2019 koskevat tilinpäätöstiedot kaupunginhallitus julkistaa vuoden 2020 maaliskuun lopussa.

Kokouksessa annettava hahmotelma arviointikertomuksen sisällöstä ja rakenteesta sekä kokouksessa käytävä keskustelu antavat suuntaviivat arviointikertomuksen jatkovalmistelulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomuksesta. Palautekeskustelu huomioidaan kertomuksen jatkovalmistelussa. Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Antti Väänänen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 10:49

Tarkastuslautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 10:49-11:01