Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntä vuonna 2020

ROIDno-2019-787

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta noudattaa laskujen ja tositteiden hyväksymistä ja asiatarkastusta koskevassa asiassa samoja menettelyjä kuin kaupunginhallitus ja sen alaiset toimielimet. Kaupunginhallitus ohjeistaa asiasta vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Tieto kunkin toimielimen päättämistä hyväksyjistä, varahyväksyjistä sekä asiatarkastajista toimitetaan talousyksikköön.

Lautakunnan laskujen ja tositteiden asiatarkastajana vuonna 2019 on toiminut 3.10.2019 saakka kaupunkitarkastaja Rauni Jokelainen, sekä 4.10 alkaen toimistosihteeri Juuso Kataja. Asiatarkastajan varahenkilönä on 2019 toiminut taloussihteeri Teija Fisk. 

Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä vuonna 2019 on toiminut tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki. Varahyväksyjä on ollut lautakunnan puheenjohtaja. Puheenjohtaja on myös hyväksynyt tarkastuspäällikköä koskevat laskut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta määrää että lautakunnan toimintaan liittyvien laskujen ja tositteiden 

- asiatarkastajana ajalla 1.1.2020–31.5.2020 toimii kaupunkitarkastajan viransijaiseksi määrätty henkilö. 

- asiatarkastajana ajalla 1.6.2020-31.12.2020 toimii kaupunkitarkastaja Rauni Jokelainen.

- asiatarkastajan varahenkilönä ajalla 1.1.- 31.12 2020 toimii toimistosihteeri Teija Fisk

Lisäksi tarkastuslautakunta määrää, että 

- laskujen hyväksyjänä ajalla 1.1.- 31.12.2020 toimii tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki

- laskujen tarkastuksen varahenkilönä ajalla 1.1.-31.12.2020 toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jaakko Huttunen.  Puheenjohtaja hyväksyy myös tarkastuspäällikköä koskevat laskut.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.