Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (Kuntalaki 14§). Valtuusto on määritellyt kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleiset järjestämisvastuut ja periaatteet hallintosäännössä ja konserniohjeessa.

Kunnanhallituksen tulee huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä (Kuntalaki 39§). Kaupunginhallitus on antanut sisäisen valvonnan ohjeen ja riskienhallinnan yleisohjeen, sekä määritellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.  Ohje sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista tulee päätettäväksi alkuvuodesta 2020.

Tilintarkastaja vastaa säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyjen asianmukaisuuden tarkastamisesta (Kuntalaki 123§). Käsityksensä tilintarkastaja esittää tilivuoden kuluessa mm. lautakunnan saamassa tilintarkastusraportoinnissa ja viime kädessä julkisena raporttina tilintarkastuskertomuksessa. 

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta (Kuntalaki 121§). Tarkastuslautakunta on pitänyt tärkenä, että sillä on käsitys myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toteutumisesta. Lautakunta on seurannut raportointia ja kuullut toistuvasti tehtävistä vastaavia viranhaltijoita.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta saa selvityksen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistyöstä. Tarkastuslautakunta kuulee sisäinen tarkastaja Sirpa Salmista sekä turvallisuuspäällikkö Jani Brännarea. 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sisäinen tarkastaja Sirpa Salmista ja turvallisuuspäällikkö Jani Brännarea ja sai selvityksen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistyöstä. Merkitään tiedoksi.