Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Talouskatsaus marraskuu 2019

ROIDno-2018-1023

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa. Tilikaudelle 2019 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi - 250 549 euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.

Lautakunta seuraa talouden toteutumaa Tabella talouden seurantajärjestelmän avulla. Marraskuun alustava toteutuma oli -190 613 euroa, mutta se tarkentuu vielä kokoukseen mennessä. 

Lautakunnalle tulee joulukuussa säännönmukaisten menojen ohellamaksuun muun muassa lakisääteisen tilintarkastuksen laskuja. Tarkastuslautakunta tulee vuonna 2019 pysymään valtuuston hyväksymän budjetin rajoissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto marraskuun talouden toteutumasta.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.