Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Tarkastuslautakunnan sijaisuusjärjestelyt ajalla 1.1.-31.5.2020

ROIDno-2019-3003

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunkitarkastaja Rauni Jokelainen on virkavapaalla 3.10.2019 - 31.5.2020  konsernitalouden tehtävissä (TarkLtk 29.10.2019 § 117). Ajalla 3.10.2019 – 31.12.2019 tarkastuslautakunnan tehtävät on järjestetty siten, että lautakunnalla on määräaikainen toimistosihteerin toimi. Määräaikaisena toimistosihteerinä on yhteiskuntatieteen kandidaatti Juuso Kataja vastasten mm. lautakunnan kokousjärjestelyistä ja muista työsopimuksessa mainituista tehtävistä.

Kaupunkitarkastajan virkavapaus jatkuu 31.5.2020 saakka, joten tarkastuslautakunnan on syytä tehdä päätös tehtävä- ja henkilöjärjestelyistä kevätkaudelle (1.1.2020 - 31.5.2020) määräten tehtävään viransijainen hoitamaan kaupunkitarkastajalle määrätyt virkatehtävät. Kevätkaudella on hoidettava paitsi säännönmukaiset lautakunnan tehtävät, myös valmisteltava tilintarkastuskertomuksen yhteydessä valtuustolle annettava arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta on määritellyt kaupunkitarkastajan tehtäväkuvauksen 6.10.2015 §88 todeten, että viran kelpoisuusehtona on kauppatieteen maisterin tutkinto tai vaihtoehtoisesti muu ylempi korkeakoulututkinto, jota on täydennetty opinnoilla laskentatoimen tai rahoituksen alalta.  Kaupunginhallitus on 14.12.2015 §475 vahvistanut viran palkkauksen.

Yhteiskuntatieteen kandidaatti Juuso Kataja on antanut suostumuksensa kaupunkitarkastajan viransijaisuuteen ajalle 1.1.2020-31.5.2020. Kataja ei täytä viran kelpoisuusehtoja, mutta on muutoin kykenevä vastaamaan viransijaisuuden ajan kaupunkitarjastajan tehtävästä. Viransijaisuuden palkkauksesta pyydetään ennen palkkauksen vahvistamista henkilöstöhallinnon lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta nimeää yhteiskuntatieteiden kandidaatti Juuso Katajan va. kaupunkitarkastajan viransijaiseksi ajalle 1.1.-31.5.2020. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Vs. kaupunkitarkastaja vastaa kaupunkitarkastajan virkatehtävistä, mutta ei kuitenkaan laskentatoimeen ja rahoitukseen sekä talouden analysointiin liittyvistä kaupunkitarkastajan tehtävistä.

Palkkaus määräytyy henkilöstöyksikön ohjeistuksen mukaisesti.

 

Juuso Kataja oli poissa tämän pykälän käsittelyn ajan kello 09:52-10:00

Jari Kotimäki toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan.