Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouskäytännön mukaan toimielimen kokouksen alussa pidetään esittelijän katsaus ajankohtaisista asioista.

Lautakunta käy jatkokeskustelun :

-  Aalto-kiinteistöihin liittyvästä asiasta. Liitetään 22.5.2019 kokouksessa käsitelty tilintarkastajan raportti (salassa pidettävä) esityslistaan mukaan

-  KH:n salassapidettävistä asioista. Edellinen keskustelu asiasta oli 22.5.2019. Liitetään aiemmin käsitelty salassapidettävä asiakirja esityslistaan mukaan.

- muut asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiset asiat ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.

Lisäksi muissa ajankohtaisissa asioissa annettiin tiedoksi kaupunginhallituksen päätös 10.6.2019 § 199 ja todettiin, että kaupunkitarkastaja oli ollut kaupunginhallituksen kuultavana asiassa. 

 

 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi