Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kaupungin katu- ja liikennesuunnittelu

ROIDno-2018-3219

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 19.12.2018 hyväksymään työohjelmaan sisältyy kaupungin suunnittelujärjestelmien arvioiminen. 

Kuntalaissa suunnitelmallisuuteen viittaa kuntastrategiaa koskeva 37§, joka edellyttää pitkän aikavälin suunnittelua kunnan toiminnassa ja taloudessa. Toisaalla kuntalaissa (110§) edellytetään vähintään kolmelle vuodelle ulottuvaa talous- ja toimintasuunnittelua siten, että talousarvio muodostaa siinä ensimmäisen vuoden suunnitelman. On myös kunnan toimialakohtaisia ja muuhun kuin kuntalakiin perustuvaa suunnittelua jonka aikajänne ulottuu pitkälle tulevisuuteen.

Kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelupäällikkö Aku Raappana antaa kokouksessa lautakunnalle selvityksen kaupungin katu- ja liikennesuunnittelusta, sekä siinä yhteydessä kuvauksen, miten eri liikenneratkaisuihin ja väylien toteuttamiseen päädytään.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee suunnittelupäällikkö Aku Raappanaa ja merkitsee kuulemisen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli suunnittelupäällikkö Aku Raappanaa ja merkitsi kuulemisen tiedoksi.

 

Mari Jolanki poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.49.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi