Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kaupunginhallituksen päätöksenteon seuranta 04-05/2019

ROIDno-2017-1194

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kaupunginhallituksen ja muiden toimielimien päätöksentekoa. Tarkastuspäällikkö antaa lautakunnalle selvityksen kaupunginhallituksen toimista toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiouudistuksen valmistelussa. Asiasta on kerrottu henkilöstölle ja valtuutetuille tiedotustilaisuudessa 10.6.2019.

Toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiouudistuksen seuranta ja ylipäänsä asian hahmottaminen on ollut vaikeaa. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa laajasisältöisissä päätöksissä 25.2.2019 § 59 ja 11.3.2019 §94. Asiantuntijapalvelun hankintapäätös on annettu tiedoksi kaupunginhallitukselle 13.5.2019 §75.

Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 59 osana vuoden 2020 talousarviovalmistelua ja 50 miljoonan säästötavoitteeseen tähtäävää uudistusohjelmaa käynnistää arvokeskustelun tulevasta lautakuntamallista. Kaupunginhallitus päätti nimetä itsensä uudistuksen ohjausryhmäksí. Asiaan liittyy kaupunginhallituksen päätös 11.3.2019 §94, jolloin muiden merkittävien asioiden yhteydessä päätettiin käynnistää hallintoa ja johtamisjärjestelmää koskeva organisaatiouudistussuunnittelu. Kaupunginhallitus nimesi itsensä suunnittelun ohjausryhmäksi. 

Terminologia kaupunginhallituksen päätöksissä on horjuvaa. KH on päättänyt, että kyse on kehittämisestä. Toisessa yhteydessä mainitaan, että kyse on suunnittelusta. KH on myös päättänyt, että kyse on uudistuksesta. Päätöksissä kerrotaan myös uudistussuunnittelusta. 

Valmistelu näyttäisi käytännössä siirtyneen ohjausryhmälle. Ohjausryhmän käsittelyt on kirjattu muistioksi ja tallennettu kaupungin tietojärjestelmään. Vaikka ohjausryhmä muodostuu kaupunginhallituksen jäsenistä, ei se ole toimielin, jolla on kaupunginhallituksen toimivalta. Ohjausryhmän vallinnat ja sen tekemät rajaukset eivät siten ole olleet julkisesti arvioitavissa.

Ohjausryhmä evästi kaupunginjohtajaa tekemään viranhaltijapäätöksen konsulttipalvelun hankinnasta. Kaupunginjohtaja päätti 25.4.2019 §49 hankkia kaupungin toimielin- ja viranhaltijaorganisaation kehittämistyön konsulttipalvelut Jouko Luukkoselta (LGR Consulting Oy). Laaditussa sopimuksessa työn hinnaksi todetaan 1.450€/pv (+ alv) ja työmääräksi 5-10 päivää. Työn ohjaajaksi määriteltiin kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman ohjausryhmä. Kaupunginjohtaja päätti edelleen 29.5.2019 §65 hankkia Jouko Luukkoselta (LGR Consulting Oy) enintään neljä lisäpäivää hintaan 1 450 €/pv + alv tai etätyönä suoritettuna hintaan 1150 €/pv + alv. 

Toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiouudistuksen valmistelu käynnistyi 25.2.2019 osana vuosille 2019-2021 kohdentuvaa 50 miljoonan euron säästötavoitetta. Tiedotustilaisuudessa 10.6.2019 ei esitetty uudistuksen talousvaikutuksia. Säästöpotentiaaliksi on epävirallisesti mainittu 1,2 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee hallinnollisista toimista toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiouudistuksen valmistelussa.

Tarkastuslautakunta keskustelee toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiouudistuksen aikataulusta, sen kerrotusta sisällöstä sekä kyseisen uudistuksen merkityksestä kaupungin talouden tervehdyttämisessä.

Tarkastuslautakunnan havainnot huomioidaan vuodelta 2019 annettavassa arvioinnissa.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi