Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kokoukseen osallistujat

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut

JÄSEN                                 VARAJÄSEN

Jaakko Huttunen, pj          Vesa Puuronen

Mari Jolanki, varapj           Marjatta Koivuranta

Sanna Luoma                     Rosa Vetri

Petri Keihäskoski               Heikki Poranen

Eemeli Kajula                     Antti Väänänen

Matti Pöykkö                      Pekka Mäkelä

Anna Suomalainen            Emma Kähkönen

Tarkastuslautakunnan jäsen Sanna Luoma on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.6. 2019 alkaen. Asia tullaan päättämään 17.6 kokoontuvassa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Mikäli Sanna Luomalle myönnetään ero ja tilalle valitaan uusi jäsen, kutsutaan hänet 19.6 pidettävään kokoukseen. 

Muut osallistujat:

Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, yhdyskuntatekniikka. Kuultavana § 77.

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

 

 

 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat esittelijän esityksen mukaisesti.
Tarkastuslautakunta totesi, että kaupunginvaltuusto oli 17.6.2019 §44 hyväksynyt Sanna Luomalle eron tarkastuslautakunnasta.Sanna Luoman tialle valittu Sisko Koskiniemi oli läsnä tarkastuslautakunnan kokouksessa.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi