Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 150 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan, joka on tiistai 27.8.2019 klo 14.00. Kokoustila ilmoitetaan myöhemmin.

 

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.31, ja totesi seuraavan kokouksen olevan tiistaina 27.8.2019 klo 14 alkaen. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi