Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuspäällikön osallistuminen Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijapäiville (lisäpykälä)

ROIDno-2019-787

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuspäällikkö on saanut kutsun Oikeusministeriön alaisen Onnettomuustutkintakeskuksen koulutuspäiville 3-5.9.2018 Tampereella.  

Koulutukseen kutsutut asiantuntijat edustavat laajasti eri ammattialoja. Koulutus antaa näkökulmaa myös tarkastuksen ja arvioinnin virkatehtäviin kaupunkiorganisaatiossa mm. johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminnan osalta. Turvallisuustutkinnan esittelyä sivustolla  http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/otkes.html

Koulutuspäivistä ei makseta osallistujille palkkaa tai palkkioita. Kaikista matka-, majoitus- ja muista kustannuksista vastaa Oikeusministeriön alainen Onnettomuuskeskus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Huttunen, jaakko.huttunen@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuspäällikön osallistumisen koulutukseen työaikana 3-5.9.2019.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi, että asia päätetään hallintosäännön 143 §:n mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijaesittelyä.

Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tarkastuspäällikkö poistui asian käsittelyn ajaksi klo 16.24-16.25.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi