Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Sidonnaisuusrekisteri

ROIDno-2017-1196

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista (KL § 84) ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Lautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa (HS §76).

Kuntalaissa määritellään sidonnaisuusilmoitusten sisältö. Kuntaliitto on puolestaan laatinut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin sisältöjen tulkintaan. 

Selkeä ohjeistusta on mm. merkittävän varallisuuden ilmoittamisen lisäksi velan, takauksen ja muiden vastuiden ilmoittaminen, jotka on otettu liike- tai sijoitusoimintaa varten. Laina, joka on otettu muuhun kuin sijoitus- ja liiketoimintaa ei tarvitse ilmoittaa, kuten asunto-, auto- tai muu laina.

Ohjeistus jättää myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi. Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava. Kuntaliitolta saadun selvityksen mukaan eduskunnassa raja-arvo velan ilmoittamiseen on 100 000 euroa. Samaa raja-arvoa voidaan soveltaa myös kunnissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää, että liike- tai sijoitusoimintaa varten otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi