Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Talouskatsaus toukokuu 2019

ROIDno-2018-1023

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa (HS 65 §). Tilikaudelle 2019 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi - 250 549 euroa, joka on lautakunnan koko vuoden kulujen määrä.

Lautakunnalla ei ole tuloja. Tammi- toukokuun kulukertymä alustavien tietojen mukaan on - 86 588 euroa. Tarkoittaen, että talousarviosta on käytetty 34,56 %.

Tarkemmat luvut esitetään kokouksessa.

Kaupunginhallitus on omalta osaltaan käsitellyt osavuosikatsauksen 01-04/2019 kokouksessaan 10.6.2019 § 200 ja päätti, että talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään kaupunginhallituksessa 2.9.2019 ja tuodaan päätettäväksi syyskuun valtuustoon. Kaupunginhallitus antoi päätöksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle, joka on kiinnittänyt huomiota talousarviomuutosten myöhässä tapahtuvaan esitykseeen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi toukokuu 2019 talouskatsauksen.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen selvityksen osavuosikatsauksen käsittelystä 10.6.2019 § 200.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi