Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2020

ROIDno-2019-1984

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus antoi 29.4.2019 § 141 toimielimille talousarvion 2020 laadintaohjeet ja toimielinkohtaisen talouskehyksen. Kaupunginhallituksen esitys ei sisällä veronkorotuksia vuodelle 2020.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.2.2019, että toimielinten käyttötalouden määrärahat jäädytetään vuosiksi 2019 - 2021 vuoden 2019 tasolle 375 miljoonaan euroon. 

KV:n päätöksen mukaan käyttötalouden määrärahat vuodelle 2020 ovat yhteensä 378,6 miljoonaa euroa ja investointimäärärahat 17,4 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen mukaan toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 17.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen jatkuu kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu.

Tarkastuslautakunnan talousarviosta on säännökset kuntalain 121.2 §:ssä. Kaupunginhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä vain perustelluista syistä.

Lautakunnalle esiteltävän talousarvion 2020 toimintakulut ovat -250 167 euroa. Kulujen määrä on samalla tasolla kuin kuluvan vuoden talousarviossa (-250 549 eur).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2020.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi