Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Täydentävää tietoa Aalto-kiinteistöjen hankinnasta ja sen käsittelystä tilinpäätöksessä 2019

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 22.5.2019  Aalto-kiinteistön erillisraportin käsittelyn jälkeen on saatu tarkempaa tietoa kaupasta. Maanmittauslaitokselta on hankittu kauppakirjajäljennös. Kaupan kohteiden hinnaksi kauppakirja toteaa yhteensä 7,5 milj. Euroa.

Kaupungin tilinpäätöksessä kauppahinta ei ilmene. Tilinpäätöksessä todetaan kohdassa 5.3.4 kaupunkikonsernin investoinnit /Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy kohdassa Aineettomat hyödykkeet -3,6 milj. Euroa. Erillisenä on mainittu Aalto kiinteistöt - 3,9 milj. Euroa. Lisäksi Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy tuloskortissa kauppa mainitaan sanallisesti.

Asiaan palataan siinä vaiheessa, kun kaupunginhallitus antaa valtuustolle vastauksen arviointikertomuksessa 2018 esitettyyn havaintoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarakastuslautakunta merkitsee esittelijän esityksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.
 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi