Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouskäytännön mukaan toimielimen kokouksen alussa pidetään esittelijän katsaus ajankohtaisista asioista :

- annetaan selvitys tarkastuspäällikön ja kaupunkitarkastajan vuosilomista.

 - muut asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiset asiat ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.

Lautakunta päätti, että tiedot viranhaltijoiden kesälomista lähetetään jäsenille sähköpostitse.

Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.

 

Matti Pöykkö saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.10.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi