Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Erillisraportointi Aalto-kiinteistöstä

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin 100% omistama yhtiö Markkinakiinteistöt Oy hankki 2018 ns. Aalto- kiinteistöt. Elinkaaren perusteella edessä ovat mittavat korjaustoimet. Huomioitavaksi tulevat asemakaavan suojelumääräykset sekä mm. museoviraston ja Alvar Aalto Säätiön kannaotot korjauksiin. Kaupan koteeseen  kohdistui vuonna 2011 käynnistynyt ja sittemmin rauennut kaavamuutoshanke.

Kaupunginvaltuusto on kaupunkistrategiassa edellyttänyt, että tarpeettomista tiloista luovutaan. Tahto on kirjattu myös kaupungin omistajapolitiikkaan. Valtuusto ei talousarviossa tai erillisissä päätöksissä ole puoltanut investointeja tai poikkeuksellisia liiketoimia esimerkiksi rakennus- tai kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Kiinteistösijoittaminen on kaupungille vieras ja taloudellisesti riskipitoinen menettely.

Tarkastuslautakunta päätti pyytää tilintarkastajan kautta lisäselvitystä asiassa.Tarkoituksenmukaista on selventää tapahtuneessa mm. toimivaltakysymykset, omistajaohjaukseen liittyvä päätöksentekomenettely sekä hankintakulun kirjaaminen tilinpäätöksessä.

Vastuullinen tilintarkastaja Tapio Raappana esittelee laaditun erillisraportin kokouksessa. Mikäli raportissa ei ole salassapidon perustetta, se liitetään muiden asiakirjojen tapaan pöytäkirjaan ja asetetaan julkisesti nähtäväksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Merkitään tiedoksi tilintarkastajan tarkastuslautakunnalle esittelemä raportti joka koskee ns. Aalto -kiinteistöjen kauppaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastajaa ja merkitsi raportin salassa pidettäväksi pöytäkirjaan liitteeksi 1.

Tilintarkastaja toimittaa raportista tiivistelmänä julkisen selosteen, joka merkitään pöytäkirjaan liitteeksi 2.

 

 

Sanna Luoma saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.22.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi