Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kokoukseen osallistujat

Perustelut

Toimielimeen valitut

JÄSEN                              VARAJÄSEN

Jaakko Huttunen, pj          Vesa Puuronen

Mari Jolanki, varapj           Marjatta Koivuranta

Sanna Luoma                    Rosa Vetri

Petri Keihäskoski               Heikki Poranen

Eemeli Kajula                     Antti Väänänen

Matti Pöykkö                      Pekka Mäkelä

Anna Suomalainen            Emma Kähkönen

 

Muut osallistujat:

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Tapio Raappana, JHT, KHT tilintarkastaja KPMG Oy.

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, tekniset palvelut. Kuultavana § 67.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi