Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 150 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm.kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan, joka on keskiviikko 19.6.2019, alkaen klo 14.00 kokoustilassa Narvik.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  17.20, ja totesi seuraavan kokouksen olevan keskiviikkona 19.6.2019 klo 14 alkaen. Kokouspaikka Narvik.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi