Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2018, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

ROIDno-2019-794

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tarkastuslautakunta saattaa valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen allekirjoittaman tilinpäätöksen (liite 1) sekä kokouksessa jaettavan tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 (merkitään liitteeksi 2).

Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Mikäli tilintarkastajan laatimaan tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilivelvolliseen kohdistuva muistutus, edellyttää se ennen valtuuston tilinpäätöskäsittelyä tarkastuslautakunnalta toimenpiteitä Kuntalain 125§:ssä säädetyllä tavoin.

Mikäli tilintarkastaja puoltaa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä, esityksenä tulee olemaan että:

  • Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen allekirjoittaman vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen 2018 kohdistuvan tilintarkastuskertomuksen  (liite 2) kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi, ja että
  • kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen
  • kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kokouksessa annettu päätösehdotus

Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen allekirjoittaman vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen 2018 kohdistuvan tilintarkastuskertomuksen (liite 2) kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastaja esittää 22.5.2019 laaditussa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta esittää, että

- kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen, ja että

- kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

 

Tarkastuslautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo15.45-15.58.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi