Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2019

ROIDno-2018-1023

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet (KuntaL § 151.2). Arviointia lautakunta suorittaa tilikauden aikana ja se täydentyy tilinpäätöksen valmistuttua.

Kaupunginhallitus vastaa kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden johtamisesta. Sen tehtävänä on valvoa ja yhteen sovittaa kunnan/kaupungin muiden toimielinten toimintaa, ts. KH:lla on velvoite suorittaa valvontaa ja myös reagoida vuoden aikana (KuntaL § 38.3).

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsauksen (HS § 24.4). Kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan toteutumisesta, valtuusto käsittelee 17.06.2019 kokouksessaan.

Tarkastuslautakunta antaa myös osavuosikatsauksensa valtuustolle. Koko vuoden 2019 käyttömenojen talousarvio on -250 549 euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä talousarviosta on toteutunut 27 % eli - 69 77,62 euroa. 

Lautakunta on asettanut mitattavat tavoitteet vuodelle 2019. Osavuosikatsauksen tuloskortissa kerrotaan miten tavoitteissa on edistytty.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan tarkastuslautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 30.4.2019.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Mari Jolanki oli poissa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.23-12.28.

Sanna Luoma poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.25.

 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi