Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tilintarkastajan raportointi 2018

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2018 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista. Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana esittelee raportin tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullista tilintarkastaja Tapio Raappanaa vuoden 2018 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista.

Merkitään saatu raportti tiedoksi ja liitetään se pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k)

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja Tapio Raappanaa ja merkitsi raportin tiedoksi sekä liitti raportin pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k).

Lautakunta päätti, että tilintarkastajan raportti vuoden 2018 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista toimitetaan kaupunginhallitukselle.
 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi