Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouskäytännön mukaan toimielimen kokouksen alussa pidetään esittelijän katsaus ajankohtaisista asioista :

- Julkishallinnon tarkastajat ry:n (aiemmin Kuntatarkastajat ry) yhdistyksen vuosikokous järjestetään Helsingissä 22.5.2019. Yhdistys on perustettu vuonna 1979. Sen ensisijaisena tarkoituksena on kehittää kuntien ja kuntayhtymien ulkoista ja sisäistä tarkastusta sekä toimia kuntatarkastusalan henkilöstöä yhdistävänä tekijänä. Yhdistys ylläpitää ja edistää myös jäsentensä ammattitietoa. 

Kevään vuosikokouksen ohella järjestetään opintopäivät. Virahaltijoiden osallistuminen on vielä päättämättä. Opintopäivien sisältönä on mm. Verotuksen ajakohtaiset asiat, luennoitsijana asiantuntija Benjamin Strandberg, Kuntaliitto.  Ajankohtaista kuntien kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä - ohjeiden tarkennukset ja havaintoja tilinpäätöksistä. Luennoitsijana senior specialist Pasi Leppänen, valtionvarainministeriö.

- muut asiat

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiset asiat ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.

Muut ajankohtaisissa asioissa, lautakunta päätti siirtää elokuun kokouksen ajan viikolla eteenpän siten, että elokuun kokous pidetään tiistaina 27.8.2019 alkaen klo 14.

 

Mari Jolanki saapui tämän pykälän käsitelyn aikana klo 14.11.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi