Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Arviointikertomuksen 2018 edistyminen 04/2019

ROIDno-2017-285

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Arviointikertomuksen valmistelu jatkuu lautakunnalle esitetyllä tavalla.

Kaupunginhallitus on allekirjoittanut 28.3.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen ja on saattanut sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätöksestä saadaan myös tarkastuslautakunnan edellyttämää arviointitietoa vuodelta 2018.

Arviointikertomus on vielä keskeneräinen. Tähän astinen aineisto jaetaan jäsenille kirjeitse ennen 24.4.2019 pidettävää kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Kertomus tullaan antamaan valtuustolle tilinpäätöskokouksessa 17.6.2019.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tämän lisäksi tarkastuslautakunta päätti pyytää tilintarkastajaa selvittämäään konernijohdon toimet ns. Aalto- kiinteistöjä koskevassa kaupassa.

 

Heikki Poranen oli poissa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.31-15.34.

 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi