Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kokoukseen osallistujat

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut

JÄSEN                                 VARAJÄSEN

Jaakko Huttunen, pj             Vesa Puuronen

Mari Jolanki, varapj             Marjatta Koivuranta

Sanna Luoma                      Rosa Vetri

Petri Keihäskoski                 Heikki Poranen

Eemeli Kajula                       Antti Väänänen

Matti Pöykkö                         Pekka Mäkelä

Anna Suomalainen               Emma Kähkönen

 

Muut osallistujat:

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Riitta Erola, kehitysjohtaja. Kuultavana § 46.

Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö. Kuultavana § 46.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat esitteliljän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi