Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Talouskatsaus maaliskuu 2019

ROIDno-2018-1023

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa (HS 65 §). Tilikaudelle 2019 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi - 250 549 euroa, joka on lautakunnan koko vuoden kulujen määrä. Lautakunnalla ei ole tuloja.

Tammi- maaliskuun kulukertymä on -51 964 euroa. Talousarviosta on käytetty 20,74 %.

Tarkemmat luvut esitetään kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi maaliskuu 2019 talouskatsauksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi