Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 § 60 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) jäsenten ja varajäsenten valinnasta / korjauksesta. Päätös tulee vaikuttamaan tarkastuslautakunnan kokoonpanoon.

Lautakunta keskustelee jäsenten kokouksessa muista esiin tuomista ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun ajankohtaisista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.