Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Arviointikertomuksen valmistelun edistyminen, tilanne 02/2020

ROIDno-2019-3149

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2019 kaupungin valtuustolle tilinpäätöskokouksessa kesäkuussa 2020. Arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa.  Lautakunnalle jaetaan esityslistan mukana ei-julkista arviointiaineistoa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanteen.

Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautekeskustelun pohjalta.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.