Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Talouskatsaus 01/2020

ROIDno-2019-1984

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa siten kuin hallintosäännössä lautakunnilta (HS 75 §) edellytetään. Tilikaudelle 2020 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi - 250 000 euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.

Lautakunta seuraa talouden toteutumaa Tabella talouden seurantajärjestelmän avulla. Tammikuun päättyessä talousarvion toteutuma oli  -12 690 euroa. Kun vuodesta oli ajallisesti kulunut 8,33%, lautakunta oli käyttänyt sille budjetoiduista menoistaan 5,08%. Ajankohtaiset luvut esitetään kokouksessa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto tammikuun talouden toteutumasta.

Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.