Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Jäsenten suorittama toimielin seuranta 1.6-15.9.2019

ROIDno-2017-1194

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan toimintaan kuluu lautakunnan jäsenten suorittamat nimikkolautakuntien, tilaliikelaitoksen ja kaupunkikonserniin kuuluvien kuntayhtymien päätöksenteon seuranta (TarkLtk 29.1.2019) Tarkastuslautakunnan viranhaltijat ovat vastaavasti seuranneet kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päätöksentekoa. Lähdeaineistona käytetään päätöspöytäkirjoja liitteineen. Tehdyistä havainnoista raportoidaan tarkastuslautakunnalle.

Seurannassa kiinnitetään huomiota valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian täytäntöönpanoon, valtuuston asettamiin talousarviovuoden tavoitteisiin sekä lautakunnan itsensä nimeämiin painopistealuesiin. Raportoinnissa muut sinänsä merkitykselliset havainnot jätetään vähemmälle huomiolle, jotta seurattavien asioiden laajuus ei muodostu kohtuuttomaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Lautakunta kuulee selostukset tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamista toimielinpäätösten seurannasta ajalla 1.6 - 15.9.2019.

Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Anna Suomalainen oli poissa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.28-15.30.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi