Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 TarkLtk:n lausunto Organisaatiouudistukseen (KH 2.9.2019)

ROIDno-2019-2062

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 17.9.2019 pyytänyt lautakunnilta ja johtokunnalta lausuntoa suunnitellusta organisaatiovaihtoehdosta. Lausuntopyynnössä kerrotaan kaupunginhallituksen toteuttamastaa valmistelusta kevään ja kesän 2019 kuluessa. Lausunto tulee antaa 27.9.2019 mennessä. Tässä eräitä lähtökohtia tarkastuslautakunnan lausunnon valmisteluun.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarviossa lausunut organisaatioasioista mm. osana talouden ja toiminnan uudistamisohjelmaa. Sen mukaan aiottaisiin virkaviivaistaa kaupunkikonsernin rakenteita. Kaupunki mm. luopuisi niistä liiketoiminnoista, joissa kaupungin omistus ei tuota lisäarvoa kaupunkilaiselle tai kaupunkiorganisaatiolle (TA s. 38). Organisaatiouudistusta voidaan pitää valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisena, vaikkakaan syvälle lautakuntatasolle saakka edettävästä uudistuksesta ei ole mainintoja. 

Kaupunginhallitus käynnisti uudistuksen 11.3.2019 §94: "Organisaatiouudistuksen valmistelu käynnistetään kaupunginhallituksen ja kaupungin johtoryhmän yhteisellä seminaarilla, jossa esitellään hallinnon ja toimialojen nykyinen ja suunniteltu organisaatio ja kartoitetaan tarve uudistussuunnittelun pohjaksi tarvittavasta henkilöstöä ja organisaatiota koskevasta tiedosta".  kaupunginhallitus rekrytoi kehittämiskonsultin uudistustyön tueksi. Kaupunginhallitus päätti 25.6.2019 § 230 uudistuksen tarkentuneista tavoitteista. Kaupunginhallitus 2.9.2019 §287 päätti yksityiskohtaisemmin jatkovalmistelusta. 

Tarkastuslautakunnalta on nyt pyydetty lausunto organisaatiouudistuksesta.  Annettu mahdollisuus lausua uudistuksesta on myönteinen asia. Mutta valmistelun jo edettyä pitkälle lausuman merkitys voi jäädä vain muodolliseksi. Lautakunta on aiemmin valtuustolle antamissaan arviointikertomuksissa kiinnittänyt huomiota mm. konsernitalouteen, strategiseen ohjaukseen, omistajaohjaukseen, tilahallintoon, kaavoitusprosessiin, johtoryhmän rooliin sekä poliittiseen johtamiseen. Kaupunginhallitus tai uudistustyön kehittämiskonsultti ei valmistelun kuluessa ole kuullut tarkastuslautakuntaa tai sen esittelijää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Annetaan kokouksessa

Päätös

Tarkastuslautakunta valtuutti tarkastuspäällikön tekemään tarvittavat muutokset kokouksessa esitettyyn esitykseen.

Lautakunta päätti viedä liitteessä 1 olevan esityksen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi