Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 01-08/2019

ROIDno-2018-1023

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus vastaa kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden johtamisesta. Sen tehtävänä on valvoa ja yhteen sovittaa kunnan/kaupungin muiden toimielinten toimintaa, ts. KH:lla on velvoite suorittaa valvontaa ja myös reagoida vuoden aikana (KuntaL § 38.3).

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsauksen (HS § 24.4). Kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan toteutumisesta, valtuusto käsittelee 17.06.2019 kokouksessaan.

Tarkastuslautakunta antaa myös osavuosikatsauksensa valtuustolle. Koko vuoden 2019 käyttömenojen talousarvio on -250 549 euroa. Toisella neljänneksellä talousarviosta on toteutunut 58,7 % eli -147 055 euroa.

Lautakunta on asettanut mitattavat tavoitteet vuodelle 2019. Osavuosikatsauksen tuloskortissa kerrotaan miten tavoitteissa on edistytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan tarkastuslautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 31.8.2019.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi