Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokouskäytäntöön kuuluu kokouksen yhteydessä annettava ajankohtaiskatsaus. On asioita, joilla voi olla merkitystä tarkastuslautakunnalle silloinkin, kun asia ei edellytä käsittelyä päätösasiana. Katsauksessa lähtökohtana on lyhyt suullinen kerronta ja sen jälkeen mahdollinen keskustelu.

-Joululounas: Kaupungilla ei ole yhtenäistä käytäntöä eri toimielinten joululounaasta. Tarkastuslautakunta on perinteisesti nattinut joululounaan kokouksensa yhteydessä. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa 18.12.2019 pidettävän kokouksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Merkitään tiedoksi lautakunnalle kokouksessa annettavat ajankohtaiset asiat.

Päätös

Hallintosäännön §:n 143, 5 mom. mukaan "toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Tarkastuslautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.