Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Ilmoitusasiat 11/2019

ROIDno-2019-787

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin väestömäärä syyskuussa 2019 oli 63.075 asukasta. Vuodesta 2011 kasvu on ollut 2.638 asukasta. Väestönkasvua selittää erityisesti maahanmuutto (+1705 asukasta nto) sekä viime vuoteen saakka luonnollinen väestönkasvu eli syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna (+ 1168 asukasta nto). 

Luonnollinen väestönlisäys on pysähtynyt. Ensi vuonna kuolleisuus ylittää jo syntyneiden määrän, mikäli suunta pysyy ennallaan. Tästä väistämättä seuraa vinoutuma väestörakenteeseen, sekä jo 2030-luvulta alkaen ongelmia huoltosuhteeseen.

Koko Lapin maakunnan väki on vähentynyt 2011-2019 lähes 6000 asukkalla (maakunnan asukasluku syyskuussa 2019 oli 177.373). Koko Lapin alueen elinvoimasta etua nauttivalle Rovaniemelle kehitys on huolestuttava.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hallintosäännön §:n 143, 5 mom. mukaan "toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Tarkastuslautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Tarkastuslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.