Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Jäsenten suorittama toimielinseuranta 1.6.-15.10.2019

ROIDno-2017-1194

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan jäsenet seuraavat päätöksentekoa ajalta 1.6. - 15.10.2019 eri toimielimissä niin sanottujen nimikkolautakuntiensa osalta. Tarkastuslautakunta käsitteli jäsenten suorittamaa toimielinseurantaa kokouksessaan 29.10.2019 § 123. Käsittely seuraavien toimielinten osalta jäi suorittamatta:

-Ympäristölautakunta & Sodankyläntien aluelautakunta / Anna Suomalainen

-Tilaliikelaitoksen johtokunta & Alakemijoen aluelautakunta / Sisko Koskiniemi

-Yläkemijoen aluelautakunta / Eemeli Kajula

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee selostukset ja raportoinnin jäsenten suorittamista toimielinpäätösten seurannasta ajalla 1.6. - 15.10.2019. Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hallintosäännön §:n 143, 5 mom. mukaan "toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Tarkastuslautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Lautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi jäsenten suorittamat seuraavat toimielinseurannat:
-Sisko Koskiniemi: tilaliikelaitoksen johtokunta, Alakemijoen aluelautakunta

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraavat toimielinseurantojen selostukset käsitellään seuraavassa kokouksessa:
-Eemeli Kajula: Yläkemijoen aluelautakunta
-Anna Suomalainen: ympäristölautakunta, Sodankyläntien aluelautakunta