Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kokoukseen osallistujat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut
JÄSEN                              VARAJÄSEN
Jaakko Huttunen pj      Vesa Puuronen
Mari Jolanki varapj       Marjatta Koivuranta
Sisko Koskiniemi          Rosa Vetri
Petri Keihäskoski         Heikki Poranen
Eemeli Kajula                Antti Väänänen
Matti Pöykkö                 Pekka Mäkelä
Anna Suomalainen      Sari Hänninen

Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Juuso Kataja, toimistosihteeri, kokouksen sihteeri
Rauni Jokelainen, vs. erityissuunnittelija (virkavapaa kaupunkitarkastajan virasta)
Saija Niemelä-Pentti, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja, kuultavana § 132

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

Päätös

Hallintosäännön §:n 143, 5 mom. mukaan "toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Tarkastuslautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokoukseen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.