Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Lapin koulutuskuntayhtymään tutustuminen

ROIDno-2018-3219

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunta on pitänyt säännönmukaisia kokouksiaan kaupungin omien kokoustilojen ulkopuolella. Tällöin lautakunnalla on ollut mahdollista saada arviointia edistävää tietoa, sekä käsityksiä eri organisaatioiden toiminnasta. Tarkastuslautakunnan marraskuun kokous järjestetään Lapin koulutuskuntayhtymän ylläpitämän Lapin koulutuskeskus Redun tiloissa.

Lapin koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupungin ohella Kemijärvi, Kittilä, Ranua, Kolari ja Sodankylä. Rovaniemi on 65% osuudellaan koulutuskuntayhtymän suurin omistaja. Vastaavalta 65% osuudeltaan koulutuskuntayhtymä luetaan kaupungin konsernilaskelmiin. 

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 vuoden 2019 talousarvion ja siinä paitsi peruskunta Rovaniemeä, myös sen konserniyhteisöjä koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Koulutuskuntayhtymä/Redun osalta tavoitteet esitetään 2019 talousarviossa s.117-118.  Redu mainitaan myös uimahallihankkeen yhteydessä (s. 92). Redu tulisi käyttämään uimahallia koulutuskäytössä myöhemmin laadittavan sopimuksen mukaisesti. Valtuusto päätti vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä 11.11.2019, että uimahallihanke käynnistyisi vuonna 2022. 

Kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 400 vielä antanut lausunnon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelmasta.  Kuten esittelytekstistä ilmenee, kaupungin ja kuntayhtymän yhteisesti ratkaistavat kiinteistöasiat eivät liity yksinomaan uimahallihankkeeseen vaan myös mm. opetuskäytössä oleviin kiinteistöihin.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Penttiä esittelemään lautakunnalle koulutuskuntayhtymän sekä koulutuskeskus Redun toimintaa ja taloutta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet kaupunkikonserniin luettavalle Lapin koulutuskuntayhtymälle. 

Lautakunta kuulee koulutuskuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin esityksen koulutuskuntayhtymän sekä koulutuskeskus Redun toiminnasta ja taloudesta. 

 

 

Päätös

Hallintosäännön §:n 143, 5 mom. mukaan "toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Tarkastuslautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet Lapin koulutuskuntayhtymälle. 
Lautakunta kuuli koulutuskuntayhtymän johtajaa Saija Niemelä-Pentti esityksen koulutuskuntayhtymän sekä koulutuskeskus Redun toiminnasta ja taloudesta. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.

 

Saija Niemelä-Pentti saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn alussa kello 14:30 ja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 15:09.

 

Tarkastuslautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 15:10-15:22.