Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Sote- uudistukseen valmistautuminen

ROIDno-2018-3219

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta arvioi suunnitelmansa mukaisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Rovaniemen kaupungin näkökulmasta. Vaikka sote- ja maakuntareformi eivät tapahtuneet viime hallituskaudella ja valmistelu keskeytyi keväällä 2019, uudistuksen tarve ei kuitenkaan ole kadonnut.

Nykyinen Antti Rinteen johtama hallitus on linjannut sote-rakenneuudistuksen yhdeksi strategiseksi kokonaisuudekseen. Uudistuksessa otetaan huomioon aiempien vaalikausien valmistelu. Myös maakunnallisella ja kunnallisella on perusteltua pyrkiä hyödyntämään aiemman valmistelun aineistoa sekä valmistelusta opittua.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa nousee esille mm. seuraavia kysymyksiä: 

-Miten viime hallituskauden sote-uudistus eteni valtakunnallisesti? Entä maakuntatasolla Lapissa? 

-Miten sote- ja maakuntauudistukseen on valmistauduttu Rovaniemellä toiminnan suunnittelun kautta?

-Miten valmistautuminen on vastuutettu Rovaniemellä toimielin- ja viranomaistasolla?

-Miten valmistautuminen on jatkunut sen jälkeen, kun Sipilän hallitus erosi ja maakuntavalmistelu päättyi? 

Toimistosihteeri Juuso Kataja esittelee tarkastuslautakunnalle kokouksessa sote- ja maakuntauudistuksen vaiheita sekä sitä miten kaupunki on valmistautunut uudistukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee toimistosihteeri Juuso Katajan esityksen sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisesta. Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Hallintosäännön §:n 143, 5 mom. mukaan "toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Tarkastuslautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Tarkastuslautakunta kuuli toimistosihteeri Juuso Katajan esityksen sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisesta. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta seuraa sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä.