Tarkastuslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kokoukseen osallistujat

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut

JÄSEN                              VARAJÄSEN

Jaakko Huttunen, pj          Vesa Puuronen

Mari Jolanki, varapj           Marjatta Koivuranta

Sisko Koskiniemi               Rosa Vetri

Petri Keihäskoski               Heikki Poranen

Eemeli Kajula                    Antti Väänänen

Matti Pöykkö                     Pekka Mäkelä

Anna Suomalainen           Emma Kähkönen

 

Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, kuultavana § 91.

Tietohallintojohtaja Harri Ihalainen, kehitysjohtaja Riitta Erola, viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä ja sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen, kuultavana § 91.

Hallintopäällikkö, Asiahallinta-, asiakas- ja tietopalvelut Samppa Määttä, kuultavana § 92. 

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat esittelijän esityksen mukaisesti.

Kuultavaksi kutsuttujen § 91 puheenjohtaja totesi, että tietohallintojohtajan sijaan kuultavaksi tulee tietohallintoasiantuntija Janne Juopperi ja viestintäpäällikön sijaan digitaalisen viestinnän asiantuntija Antti Itkonen.

 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi