Tarkastuslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Talouskatsaus heinäkuu 2019

ROIDno-2018-1023

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa (HS 65 §). Tilikaudelle 2019 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi - 250 549 euroa, joka on lautakunnan koko vuoden kulujen määrä.

Lautakunnalla ei ole tuloja. Tammi- heinäkuun kulukertymä on - 133 605 euroa, tarkoittaen että talousarviosta on käytetty 53,32 %. Tarkemmat luvut esitetään kokouksessa.

Emokaupungin seitsemän kuukauden vuosikate on -13 239 689 euroa. Kun huomioidaan poistot, alijäämä on - 21 380 323,36 euroa. Tuloksessa on huomioitava, ettei luvuissa ole mukana mm. kulujen jaksotuksia. Vuoden aikana ei tehdä kuukausikohtaista ennustetta siitä, miten kulut tulevat jakaantumaan eri kuukausille eikä myöskään tarkempaa ennustetta loppuvuoden tilanteesta.

Jos kulurakenne olisi samalainen joka kuukausi, kyse olisi tasaisesta kulutuksesta ja sen mukaan talousarvioista olisi käytetty elokuun lopussa 58,3%. Käytännössä toteuma (yli-/ alijäämä) jakaantuivat seuraavasti:

-  kaupunginhallitus on pysynyt talousarviossa, toteuma -9 820 701 eur / talousarviosta käytetty 55,02%

-  alueellisten palvelut -8 580 753 euroa / 58,75 %

- sivistyspalvelut -69 239 512 euroa / 59,9 %,

- tekniset palvelut ja ympäristövalvonta yhteensä -15 511 380 eur/ 59,99%

- rahoituksen kustannuspaikalla toteuma on + 210 763 829 eur/ 56,02%

- tilaliikelaitoksen ja nettoyksiköiden toteuma yhteensä on  -1 233 875 eur / 102,54%

- Perusturvapalveluiden toteuma on  -127 624 328 eur/ talousarviosta käytetty 60,77%. Summa sisältää erikoissairaanhoidon kuluja -60 692 505 euroa. Koko vuodelle arvioidusta erikoissairaanhoidon kulujen määrästä on käytetty 62,71 %. Tasaisen kulutuksen mukaan käyttö olisi 58 % tasolla, eli 4,2 miljoonaa euroa vähemmän. 

Toteumien perustana ovat tehdyt myyntilaskut ja järjestelmässä hyväksytyt kululaskut. Jos esimerkiksi kululaskuja ei ole hyväksytty järjestelmässä, eivät ne myöskään näy kuukausiraporteissa.

Kaupunginhallitus on lähettänyt tarkastuslautakunnalle tiedoksi 19.8.2019 päätöksen hakea kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 3 miljoonaa euroa vuonna 2019. Valtionosuuden korotuksen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Korotusta on haettava 30.8.2019 mennessä. Liitteenä KH:n päätöspöytäkirjan ote ja hakemus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi heinäkuu 2019 talouskatsauksen.

Päätös

Lautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi