Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Näkemyksiä uudesta hallintosäännöstä:

Tarkastuslautakunta on keskustellut uudesta hallintosäännöstä ja siinä esitetystä tarkastuslautakunnan kokoonpanosta. Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 hyväksymässä hallintosäännössä tarkastuslautakunnan kokoonpanovaatimukset muuttuivat siten, että lautakunnan jäseneksi käy muutoksen jälkeen myös varavaltuutettu. Aiemmassa hallintosäännössä lautakunnan jäseneksi hyväksyttiin vain varsinaisia valtuutettuja. 

Kuntalaki on tarkastuslautakunnan kokoonpanon suhteen Rovaniemen uutta hallintosääntöä väljempi: Laissa säädetään vain siitä, että lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakunnan jäsenistä ei laissa ole vaatimuksia (Kuntalaki 121 §).

Kuntalain kanssa samanlaiset vaatimukset tarkastuslautakunnan kokoonpanosta löytyvät myös muista vertailun kohteina olleista Rovaniemen kanssa saman kokoisista tai suuremmista kaupungeista (esimerkiksi Helsinki, Oulu, Seinäjoki, Vaasa). Jäseniksi näissä kaupungeissa voitaisiin siis valita niin sanotusti kaupunginvaltuuston ulkopuolinen henkilö. Rovaniemen uuden hallintosäännön tarkastuslautakunnan jäseniä koskevien vaatimusten muutos on välimalli vanhan hallintosäännön ja kuntalain vaatimusten välillä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.