Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Arviointikertomuksen 2019 valmistelun edistyminen

ROIDno-2019-3149

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2019 kaupungin valtuustolle tilinpäätöskokouksessa kesäkuussa 2020. Arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanteen. Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautekeskustelun pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.