Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan, joka on 25.2.2020 kello 14.00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:25 ja totesi seuraavan kokouksen ajankohdaksi ti 25.2.2020 kello 14:00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.