Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tarkastuslautakunnan esittelijän määrääminen

ROIDno-2019-787

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön §:n 83 mukaan "tarkastuslautakunta määrää alaisensa viranhaltijan esittelijäksi. Tarkastuslautakunta voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 15 luvun määräyksiä." 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta määrää lautakunnan esittelijäksi tarkastuspäällikön. Lautakunta määrää varaesittelijäksi kaupunkitarkastajan.

Päätös

Hallintosäännön 83 §:n 3 mom. mukaan tarkastuslautakunta voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Lautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta tarkastuspäällikön ollessa esteellinen.

Tarkastuslautakunta päätti määrätä lautakunnan esittelijäksi tarkastuspäällikön ja varaesittelijäksi kaupunkitarkastajan.

 

Eemeli Kajula toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Jari Kotimäki ja Juuso Kataja poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello 16:26-16:30.