Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tarkastuslautakunnan tilinpäätös 2019

ROIDno-2018-1023

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä (Kuntalaki § 113). Rovaniemen kaupungin talouspalvelut on kokoamassa aineistoa tilinpäätökseen 2019. Aikataulun mukaan toimielinten on toimitettava tilinpäätökseen liitettävät tiedot talousyksikköön helmikuun alkuun mennessä.

Tarkastuslautakunta on seurannut kokouksissaan taloutensa toteumaa (Hallintosääntö § 75). Tammi- joulukuun toteumien tarkastelussa käsitellään samalla lautakunnan vuoden 2019 tuloskortti, jossa verrataan lautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaa talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Tuloskortti toimitetaan jäsenistölle ennen kokousta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan vuoden 2019 toimintakatteeksi -250 549 euroa (Talousarvio 2019), mikä tarkoittaa lautakunnan bruttokuluja, myyntituloja sillä ei ole.

Lautakunta pysyi taloudellisissa tavoitteissaan. Koko vuoden 2019 toteuma alustavien tietojen mukaan on -214 767 euroa, mikä on 35 782 euroa alle talousarvion. Talousarvio on toteutunut 85,71 %. Päivitetyt luvut tullaan esittämään kokouksessa. Alustavista luvuista puuttuu muun muassa osa lakisääteisen tilintarkastuksen maksuista. 

Lautakunta keskustelee talousarviossa esitettyjen tavoitteidensa toteutumisesta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee lautakunnan talouden ja tavoitteiden toteutumisesta. Keskustelun jälkeen lautakunta hyväksyy tuloskortin 2019 sisältäen toiminnan ja talouden toteumat, liitettäväksi vuoden 2019 tilinpäätöskirjaan. Tuloskortti liitetään kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.